Безплатна доставка за поръчки над 30 лв.
Безплатна доставка за поръчки над 30 лв.

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, Пирин Хил Сокс ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование Пирин Хил Сокс ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :б
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Русе 7018, ул Зорница 3А
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе 7018, ул Зорница 3А
 5. Данни за кореспонденция: гр. Русе 7018, ул Зорница 3А
 6. E-mail: pirinhill@pirinhill.com
 7. Телефон.: 0886 81 83 54
Информация относно компетентния надзорен орган
 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Пирин Хил Сокс ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Пирин Хил Сокс ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.
Пирин Хил Сокс ООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Пирин Хил Сокс може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на PIRINHILL.com, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.
С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до Пирин Хил Сокс ООД на посочените по-горе адрес и e-mail за контакти.

Върни До Горе